Posted on Leave a comment

Mijn regenput raakt nooit leeg…

rain drops

In een tijd waarin duurzaam leven steeds meer aandacht krijgt, zijn regenwaterputten een slimme keuze voor veel huishoudens. Ze bieden een praktische oplossing voor dagelijks watergebruik zoals het spoelen van toiletten, wassen van kleren en het bewateren van de tuin. Het lijkt een eenvoudige en effectieve manier om water te besparen, maar het beheer ervan vraagt om meer dan alleen installatie en gebruik. Dit werd duidelijk in het geval van Pieter, een enthousiaste gebruiker van een regenwaterput, die een interessante ontdekking deed na de installatie van de Io-Things HydroSense waterniveau sensor.

Pieter leunt zwaar op regenwater voor huishoudelijk gebruik, zoals wassen en toiletten doorspoelen, en geloofde sterk in de onuitputtelijkheid van zijn regenwaterput. Hij was ervan overtuigd dat er altijd meer regenwater binnenstroomde dan hij verbruikte. Echter, tot zijn verbazing merkte hij op dat, ondanks meerdere regenbuien, het waterniveau in zijn put niet aangevuld werd.

Initieel was er twijfel bij Pieter over de werking/plaatsing van de HydroSense sensor. Deze twijfel veranderde snel in inzicht toen het waterniveau plotseling steeg zonder dat er regen was gevallen. De oorzaak? Het automatische vulsysteem was geactiveerd. Een verstopte regenwaterfilter kan ervoor zorgen dat kostbaar regenwater ongebruikt naar de riolering wordt geleid.

Deze ervaring onderstreept het belang van regelmatig onderhoud en de rol die technologie kan spelen in het optimaliseren van het gebruik van regenwater. Het is niet alleen een kwestie van installeren en vergeten; aandacht voor de staat van de filter en het monitoren van het waterniveau zijn cruciaal voor een effectief beheer van de waterbron.

Door het combineren van gezond verstand met de juiste technologische hulpmiddelen, zoals de HydroSense sensor, kunnen regenwaterputten efficiënter gebruikt worden en voorkomen we onnodig water verspillen. Het gaat erom de beschikbare middelen slim in te zetten en technologie te gebruiken als een bondgenoot in het streven naar een duurzamer leven.

Samen met partners zoals Sumaqua zet Io-Things zich in voor een nog betere waterhuishouding. Met hen maken we jouw regenwater nog slimmer en kunnen we weken op voorhand voorspellen wanneer jouw regenput vol of leeg zal zijn.