Posted on Leave a comment

Beringen eerste stad in Limburg waar ratten niet langer met gif gevangen worden

In verschillende gemeenten in Vlaanderen zorgt een groeiend aantal ratten voor overlast. Traditioneel werd er met gifvallen gewerkt, maar daar komt stilaan verandering in. Zo heeft de stad Beringen besloten om het rattenprobleem aan te pakken op een ecologische manier, zonder gebruik van klassiek rattenvergif. Beringen is zo de eerste Limburgse stad die dit systeem op grote schaal gebruikt.

IO-Things heeft dit systeem mee helpen ontwikkelen en stond in voor de ontwikkeling van de PCB en alle software. Zo kunnen rattenvangers via onze mobiele app vanop afstand rattenactiviteit controleren en het systeem opschakelen wanneer de ratten het voldoende vertrouwen. Strygoo is een heel efficiënte, maar vooral ecologische oplossing die past bij onze filosofie om geen gif te gebruiken en andere dieren zoals eekhoorns, egels en uilen te sparen.

Posted on Leave a comment

Limburgse boeren zetten met stuwtjes in op extra snede

Io-Things zal een belangrijke rol spelen in het Bocholt Stuwt-project door het leveren van IoT druksensoren. Deze sensoren zullen worden gebruikt om de actuele waterstanden in perceelsgrachten op afstand te monitoren en zo het beheer van de stuwen te optimaliseren. Het digitale luik van het project omvat de ontwikkeling van een dashboard waarop landbouwers de gegevens van de sensoren kunnen bekijken en managementbeslissingen van op afstand kunnen maken. Door de automatisatie en digitalisering van de stuwen zal het beheer nog verder worden geoptimaliseerd en kunnen landbouwers een extra rit naar de stuw uitsparen. Het project is gericht op het duurzamer maken van de landbouw en het toekomstbestendig maken van onze boeren in de regio Limburg.