Posted on Leave a comment

Mijn regenput raakt nooit leeg…

rain drops

In een tijd waarin duurzaam leven steeds meer aandacht krijgt, zijn regenwaterputten een slimme keuze voor veel huishoudens. Ze bieden een praktische oplossing voor dagelijks watergebruik zoals het spoelen van toiletten, wassen van kleren en het bewateren van de tuin. Het lijkt een eenvoudige en effectieve manier om water te besparen, maar het beheer ervan vraagt om meer dan alleen installatie en gebruik. Dit werd duidelijk in het geval van Pieter, een enthousiaste gebruiker van een regenwaterput, die een interessante ontdekking deed na de installatie van de Io-Things HydroSense waterniveau sensor.

Pieter leunt zwaar op regenwater voor huishoudelijk gebruik, zoals wassen en toiletten doorspoelen, en geloofde sterk in de onuitputtelijkheid van zijn regenwaterput. Hij was ervan overtuigd dat er altijd meer regenwater binnenstroomde dan hij verbruikte. Echter, tot zijn verbazing merkte hij op dat, ondanks meerdere regenbuien, het waterniveau in zijn put niet aangevuld werd.

Initieel was er twijfel bij Pieter over de werking/plaatsing van de HydroSense sensor. Deze twijfel veranderde snel in inzicht toen het waterniveau plotseling steeg zonder dat er regen was gevallen. De oorzaak? Het automatische vulsysteem was geactiveerd. Een verstopte regenwaterfilter kan ervoor zorgen dat kostbaar regenwater ongebruikt naar de riolering wordt geleid.

Deze ervaring onderstreept het belang van regelmatig onderhoud en de rol die technologie kan spelen in het optimaliseren van het gebruik van regenwater. Het is niet alleen een kwestie van installeren en vergeten; aandacht voor de staat van de filter en het monitoren van het waterniveau zijn cruciaal voor een effectief beheer van de waterbron.

Door het combineren van gezond verstand met de juiste technologische hulpmiddelen, zoals de HydroSense sensor, kunnen regenwaterputten efficiënter gebruikt worden en voorkomen we onnodig water verspillen. Het gaat erom de beschikbare middelen slim in te zetten en technologie te gebruiken als een bondgenoot in het streven naar een duurzamer leven.

Samen met partners zoals Sumaqua zet Io-Things zich in voor een nog betere waterhuishouding. Met hen maken we jouw regenwater nog slimmer en kunnen we weken op voorhand voorspellen wanneer jouw regenput vol of leeg zal zijn.

Posted on Leave a comment

Beringen eerste stad in Limburg waar ratten niet langer met gif gevangen worden

In verschillende gemeenten in Vlaanderen zorgt een groeiend aantal ratten voor overlast. Traditioneel werd er met gifvallen gewerkt, maar daar komt stilaan verandering in. Zo heeft de stad Beringen besloten om het rattenprobleem aan te pakken op een ecologische manier, zonder gebruik van klassiek rattenvergif. Beringen is zo de eerste Limburgse stad die dit systeem op grote schaal gebruikt.

IO-Things heeft dit systeem mee helpen ontwikkelen en stond in voor de ontwikkeling van de PCB en alle software. Zo kunnen rattenvangers via onze mobiele app vanop afstand rattenactiviteit controleren en het systeem opschakelen wanneer de ratten het voldoende vertrouwen. Strygoo is een heel efficiënte, maar vooral ecologische oplossing die past bij onze filosofie om geen gif te gebruiken en andere dieren zoals eekhoorns, egels en uilen te sparen.

Posted on Leave a comment

Limburgse boeren zetten met stuwtjes in op extra snede

Io-Things zal een belangrijke rol spelen in het Bocholt Stuwt-project door het leveren van IoT druksensoren. Deze sensoren zullen worden gebruikt om de actuele waterstanden in perceelsgrachten op afstand te monitoren en zo het beheer van de stuwen te optimaliseren. Het digitale luik van het project omvat de ontwikkeling van een dashboard waarop landbouwers de gegevens van de sensoren kunnen bekijken en managementbeslissingen van op afstand kunnen maken. Door de automatisatie en digitalisering van de stuwen zal het beheer nog verder worden geoptimaliseerd en kunnen landbouwers een extra rit naar de stuw uitsparen. Het project is gericht op het duurzamer maken van de landbouw en het toekomstbestendig maken van onze boeren in de regio Limburg.